Home

English Turkish Dictionary of Idioms
İngilizce Türkçe Deyimler Sözlüğü

TürkçeEnglish

  site haritası | irtibat

 

  

menu

  

Copyright / Kullanma / Katkıda Bulunma Koşulları

Copyright

Turktrans.net ve katkıda bulunanların açık ve yazılı izni olmaksızın bu  sitede yer alan deyimler sözlüğünün her ne yöntem ve şekilde olursa olsun kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, başka sitelerde yayınlanması, kitap haline getirilmesi, elektronik veya başka yöntemlerle dağıtılması yasaktır. Bu kuralın ihlali, ihlal eden açısından yasal yaptırımlar doğurabilir.

Katkıda bulunanlar, yaptıkları katkılarla ilgili olarak, söz konusu katkıların Turktrans.net tarafından bu sitede kullanılmasına izin vermiş sayılır.

Katkıda bulunanlar, Turktrans.net'e bilgi vermek kaydıyla, kendi yaptıkları katkıları başka sitelerde de yayınlamak, kitap haline dönüştürmek, vb. haklara münhasıran sahiptir ve yine önceden bilgi vermek koşuluyla, katkılarını ve haklarını başkalarına devredebilir. Ancak bu durumda katkıda bulunanlar listesinde gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Sorumluluğun Reddi:

Katkıda bulunanlar, burada yer alan deyimlerin anlam ve karşılıkları, örnekleri ve açıklamalarının doğruluğunu sağlamak için azami çabayı göstermektedir. Ancak Turktrans, burada yer alan bilgilerin doğruluğu, belli bir amaca uygunluğu veya yararlılığı konusunda hiçbir garanti vermez.

Katkıda Bulunma Koşulları

Katkıda bulunan, indeksteki İngilizce deyimler için doğru Türkçe karşılıkları, açıklama ve örnekleri bulmak için azami çaba ve özeni gösterecektir. 

Tüm katkılar, yayımlanmadan önce site yöneticisinin ve/veya editörlerin denetimine tabidir. Ve site yöneticisi ve/veya editörleri, yanlış, yersiz, uygunsuz olarak değerlendirdikleri katkıları reddetme hakkına sahiptir.

Katkıda bulunanlara, katkı düzeylerine (katkıda bulundukları deyimlerin sayısına ve niteliğine) bağlı olarak belli bir puan tayin edilir. Belli bir sayının üzerine çıkan, özen ve katkıları konusunda olumlu kanaat oluşan üyeler, editör düzeyine yükseltilir.

Editörler, indekste yer almayan yeni deyimler ekleme, mevcut deyimler üzerinde değişiklik yapma, editör olmayan diğer üyelerin katkılarını onaylama ve/veya reddetme gibi haklara sahip olacaktır.

Katkıda bulunanların isimleri katkıda bulunanlar sayfasında yayınlanacak ve katkıları belli bir sayıya ulaşan üyelere, turktrans.net'te kendilerini ve hizmetlerini tanıtabilecekleri özel bir sayfa verilecektir. Kendisine profil sayfası verilen üye, söz konusu sayfada dileyen ziyaretçilerin kendisine ulaşabilmesi için gerekli iletişim bilgilerini (email, telefon, internet sitesi, vs.) verebilecektir.

 

res

 
 

  copyright/koşullar | katkıda bulunanlar

 

Copyright © 2006 Turktrans.Net 

tasarım  S.B.